عکس ارسالی از آقای مجید دلدار که به عنوان بهترین عکس برگزیده شد.

هفته گذشته مسابقه عکس مربوط به حواشی بازی ملوان و داماش را در سایت منتشر کردیم که بعد از بارش شدید برف و لغو بازی این مسابقه نیز به تعویق افتاد و مسابقه عکس از مناظر برفی جایگزین آن شد، از آنجایی که  تعداد عکسهای ارسالی به دلایل مختلف کمتر از حد نساب بود تصمیم گرفتیم عکسهای هر دو مسابقه را در یک پست منتشر کنیم. ادامه مطلب…

برای دیدن عکسها در سایز بزرگ روی آنها کلیک کنید.

عکس ارسالی از مجید دلدار

____________________________________________

عکس ارسالی از حسام حسینی

____________________________________________

عکس ارسالی از مجید دلدار

____________________________________________

عکس ارسالی از حسام حسینی

____________________________________________

عکس ارسالی از پویا قربانی نژاد

____________________________________________

عکس ارسالی از مجید دلدار

____________________________________________

عکس ارسالی از پویا قربانی نژاد

____________________________________________

عکس ارسالی از حسام حسینی

____________________________________________

عکس ارسالی از مجید دلدار

____________________________________________

عکسهای مناظر برفی (۲۷ اسفند ۹۰)

 …

____________________________________________

 عکس ارسالی از روزبه میرزایی

____________________________________________

عکس ارسالی از روزبه میرزایی

____________________________________________

عکس ارسالی از پویا قربانی نژاد

____________________________________________

عکس ارسالی از سجاد محبوب که به عنوان عکس برتر برگزیده شد.

____________________________________________

عکس ارسالی از حسام حسینی

____________________________________________

عکس ارسالی از حسام حسینی

____________________________________________

ضمنا” دوستانی نیز عکسهایی از نوروز و سفره هفت سین برای ما ارسال کرده اند که بعد از پایان مهلت ارسال همان مسابقه یعنی ۱۵فروردین منتشر خواهد شد.

برنده عکس از مناظر برفی آقای سجاد محبوب که جایزه ای از طرف فروشگاه پوشاک ستاره واقع در غازیان به ایشان اهدا خواهد شد و برنده عکس از حواشی بازی ملوان و داماش آقای مجید دلدار که به ایشان نیز جایزه ای از طرف شرکت موج رایانه منطقه آزاد انزلی مجری نصب دوربینهای مدار بسته اهدا خواهد شد. از این دو عزیز خواهشمندیم  در صورت عدم ارتباط با مدیریت سایت شماره تماس خود را از (اینجا )برای ما ارسال کنند.

ایمیل جهت ارسال عکسهای مربوط به نوروز ۹۱: AnzaliClub_ir@ymail.com

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

majid-d

۶ فروردین ۱۳۹۱

با سلام
خیلی ممنون از انزلی کلاب خوش ذوق
ممنونم که واسه احساسات دوستان ارزش قائلی
واقعا انزلی و انزلیچی به یک همچین سایتی نیاز داشتند
انزلی کلاب عزیز
کارهایی که میکنی چون از دلت میاد به دل میشینه…
به امید موفقیت روز افزونت….

پاسخ

علي

۶ فروردین ۱۳۹۱

باسلام و خسته نباشید
در صورت امکان توضیحاتی در خصوص دست اندرکاران و عوامل زحمتکش سایت در اختیار کاربران قرار دهید. به امید موفقیت تمام انزلیچیها

پاسخ

HESAM-4030

۶ فروردین ۱۳۹۱

مرسی از اینکه عکس هایی که دوستان میگیرن رو میزاری ،با تشکر هم از دوستان عزیز
که کمک خوبی به سایت میکنند و هم از مسئول انزلی کلاب
همکاری و نظرات شما دوستان باعث بهتر شدن سایت خودتون میشه
با تشکر از انزلی کلاب و دوستان عزیز که همیشه در حال تلاش و رضایت کاربران هستند

پاسخ

AnzaliClub

۶ فروردین ۱۳۹۱

باسلام
دوست عزیز آقای (علی) مجموعه انزلی کلاب در تلاش است در آینده نزدیک مطالبی جامع از شهرمان بندر انزلی در اختیار کاربران قرار دهد و هم اکنون نیز این موضوع استارت خورده است، بعد از اتمام این پروژه از تمامی دست اندر کاران آن نام برده می شود.
با تشکر از نظر شما.

پاسخ

majid-d

۶ فروردین ۱۳۹۱

ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ:ﻣﻠﻮان و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺳﺮﻣﺮﺑﻲ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﻣﻌﻮﻗﻪ دو ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان و ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ از ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮔﻔﺖ: ﻣﻠﻮان .و اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻓﺮﻫﺎد ﭘﻮرﻏﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎزی ﻣﻘﺎﺑﻞ .اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﻬﺮان، ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻫﺮ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ روﯾﻢ

ﭘﻮرﻏﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ، ﺑﺎزی زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب و ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ و ﭘﺲ از آن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزی ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ .زﯾﺎدی دارد

ﭘﻮرﻏﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﻫﺎدی ﻋﺰﯾﺰی و آرﻣﯿﻦ رﺣﯿﻢ زادﻩ در ﺑﺎزی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ داﻣﺎش ﮔﯿﻼن ﻣﺼﺪوم ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼل .ﺗﻬﺮان ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﻪ اﺧﻄﺎرﻩ ﻧﺪارﯾﻢ

وی اﻓﺰود: دو ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان، ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﺧﻮب، ﻫﻮاداران ﭘﺮﺷﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از .ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ داﻣﺎش ﮔﯿﻼن، ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ روز ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای رﯾﮑﺎوری و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان .داﺷﺘﯿﻢ

ﭘﻮرﻏﻼﻣﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ: ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .اذﯾﺖ ﺷﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ

ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪی ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ، در ﺟﻮاب .ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻩ اﯾﻢ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد، ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ و ﺑﺎ ﻋﯿﺪی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ .ﺑﺎزﮔﺮدد

ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ۲۷ ﺑﺎزی و ۳۴ اﻣﺘﯿﺎز در .ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺟﺪول ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻗﺮار دارد

دﯾﺪار ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان و ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ، روز .ﺟﻤﻌﻪ ۱۱ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎﻩ در ورزﺷﮕﺎﻩ آزادی ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ…

پاسخ