پیش به سوی چهارتایی ها…

  • 5 سال پیش
  • ۷ ديدگاه

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی عصر فردا در ورزشگاه آزادی میهمان استقلال تهران خواهد بود و قضاوت این دیدار برعهده سعید مظفری زاده داور بازی دور رفت این دو تیم می باشد، محمد رضا ابوالفضلی و تورج عیوض محمدی، کمکهای این داور هستند. ادامه مطلب…

بازی رفت این دو تیم در تاریخ نهم مهر ماه ۹۰ از سر گرفته شد که یک دیدار جذاب و دیدنی بود و در نهایت تیم ملوان با نتیجه ۴-۲ استقلال پایتخت را در هم کوبید.اما بازی برگشت این دو تیم اینبار در تاریخ نهم فروردین ۹۱ در ورزشگاهی برگزار می شود که اکثرا” آن را زمین دوم ملوان می دانند، چرا که کمتر تیمی می تواند در ورزشگاه آزادی با اعتماد به نفس ملوانان بازی کند و پایتخت نشینان را به زانو در آورد.

در ادامه نظر شما را به مصاحبه مربیان این دو تیم جلب می کنیم:

 فرهاد پورغلامی در مورد این دیداراظهار داشت: با وجود سختی بازی مقابل استقلال در تهران، برای کسب هر سه امتیاز به میدان می رویم. در درجه نخست، بازی زیبا و جذاب و جوانمردانه و پس از آن گرفتن هر سه امتیاز بازی برای ما اهمیت زیادی دارد.دو تیم ملوان بندرانزلی و استقلال تهران، نقاط مشترک زیادی مانند بازی خوب، هواداران پرشور و شناخت کافی از همدیگر دارند. در صورت پیروزی در این بازی به رده نهم صعود خواهیم کرد و مطمئنا نگاهمان در این بازی همین است و همه تلاشمان را برای رسیدن به این هدف انجام می‌دهیم.
پورغلامی تصریح کرد:هادی عزیزی و آرمین رحیم زاده در بازی مقابل تیم داماش گیلان مصدوم شدند و به بازی مقابل استقلال تهران نمی رسند ولی خوشبختانه بازیکن سه اخطاره نداریم.

پرویز مظلومی نیز در نشست خبری قبل از بازی استقلال تهران و ملوان بندرانزلی اظهار کرد: ملوان تیمی است که از جوانان دونده و با تکنیکی بهره می‌برد و به همین دلیل بازی این تیم با استقلال همیشه زیبا از آب درآمده است. وی ادامه داد: تیم ما در شرایط خوبی قرار دارد و بعد از بازی با ذوب آ‌هن ریکاوری انجام دادیم و می‌دانیم که این سه امتیاز می تواند راه ما را برای رسیدن به قهرمانی هموار کند. ما برابر ملوان به دنبال این سه امتیاز هستیم و امیدواریم با تلاشی که بازیکنانمان انجام می‌دهند به آن دست پیدا کنیم.

منبع عکس خام پوستر:( ملوان کلاب) عکاس: آیدین شیر علیان 

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

HESAM-4030

۸ فروردین ۱۳۹۱

انشالله بازی فردا میبریم روی این تهرانی ها رو کم کنیم
به امید برد ملوان

پاسخ

p0oya

۸ فروردین ۱۳۹۱

یه نتیجه مساوی هم راض کننده هست، ولی نباید برای مساوی بریم، چند بازی اخیر آقای پور غلامی هیچ علاقه ای به گل زدن نداشت و در یه حرکت شانسی به شهرداری گل زدیم.

پاسخ

۸ فروردین ۱۳۹۱

بازی بسیاری سختیه وملوان با این برد از خطر افتادن نجات پیدا میکنه استقلال با نداشتن کیانوش رحمتی جباری وتیموریان در خط هافک مشکل داره وتمام حمله های انها از گوشه هست به امید برد قوی سپید.

پاسخ

majid-d

۸ فروردین ۱۳۹۱

آخ خ خ خ خ خ خ خ چه حالی میده ۳ امتیاز تو تهران
جلوی اون همه طرفدار….
حتم دارم بازی خوبی از آب در میاد
به امید برد ملوانمون…

پاسخ

محمد.ر

۸ فروردین ۱۳۹۱

توکل بخدا فردا بچه ها از غیرتشون مایه میزارن مثل همیشه و میبریم

پاسخ

sahar s

۸ فروردین ۱۳۹۱

har vaght poor gholami mige mikhaym bebarim montazere ye baziye sard va bi rooh bashid

پاسخ

majid-d

۸ فروردین ۱۳۹۱

ﮐﺪ ﺧ

۸ اﺗﻮﺑﻮس اﻧﺰﻟﻲ ﭼﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ آزادی ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ

ﻫﻮاداران ﻣﻠﻮان ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ .اﺗﻮﺑﻮس راﻫﻲ ورزﺷﮕﺎﻩ آزادی ﺗﻬﺮان ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ

ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ در دﯾﺪار ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دورﻩ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﺳﺎﻋﺖ ۱۷ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۹ ﻓﺮوردﯾﻦ در ورزﺷﮕﺎﻩ آزادی ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل .اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان ﻣﯽرود

ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ در دور رﻓﺖ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ۴ ﺑﺮ ۲ ﺗﯿﻢ .اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان را در ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ ﺷﮑﺴﺖ دادﻩ ﺑﻮد

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﻤﺘﺮ و ۳۴ اﻣﺘﯿﺎز در ﻣﮑﺎن .ﯾﺎزدﻫﻢ ﺟﺪول ردﻩﺑﻨﺪی ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار دارد

ﻫﻮاداران ﻣﻠﻮان ﻧﯿﺰ از ﺻﺒﺢ روز ۹ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺗﻮﺑﻮس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن را .ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ

ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﻮان اﻧﺰﻟﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﻣﻠﻮان ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮﺑﯽ را .ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺎدﻩ اﺳﺖ

ﻓﺮﻫﺎد ﭘﻮرﻏﻼﻣﯽ ﺑﺎزی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼل را ﺳﺨﺖ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼل دور از ذﻫﻦ .ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، اذﻋﺎن داﺷﺖ: اﺳﺘﻘﻼل ﺗﯿﻢ ﺧﻮب و ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎزی ﺟﺬاب و دﯾﺪﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﺿﻤﻦ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﻠﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮد در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﻮان اﻧﺰﻟﯽ، ﺻﻌﻮد در ﺟﺪول ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ را ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﯿﻤﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ: ﺗﻤﺎم ﺗﻼش .ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﺻﻌﻮد در ﺟﺪول ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ

پاسخ