صنعت شیلات بستر مناسبی برای سرمایه گذاری، رفع معضل بیکاری و پویایی اقتصادی در جامعه است از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

استان گیلان به دلیل بهره مندی از مواهب طبیعی فراوان ظرفیت های بسیار مناسبی در زمینه صنعت آبزی پروری دارد.

 با توسعه فعالیت های صید و صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان در گیلان علاوه بر تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز  کشور زمینه افزایش در آمد برای دولت بیش از پیش مهیا می شود.

معاون آبزی پروری شیلات استان گیلان در این باره می گوید:  با کاهش ذخایر آبزیان در دریا توسعه آبزی پروری در دنیا و به تبع در ایران و همچنین در این استان گسترش یافته است.

ابراهیم بیگتن با بیان اینکه در حقیقت با توسعه آبزی پروری کاهش ذخایر دریایی جبران می شود، افزود:  گیلان یک استان شاخص در امر آبزی پروری است.

وی همچنین اظهارداشت: این استان شمالی در تمامی محورهای بخش آبزی پروری اعم از ماهیان گرم آبی، ماهیان سرد آبی، ماهیان خاویاری حتی ماهیان زینتی فعالیت چشمگیری دارد.

معاون آبزی پروری شیلات گیلان گفت: این استان در بخش ماهیان گرم آبی افزون بر هفت هزار و ۴۰۰ هکتار مزرعه منفرد دارد که از سوی آبزی پروان ایجاد شده است.

سالانه سه هزار تن ماهی سرد آبی در استان گیلان تولید می شود

وی با اشاره به اینکه سالانه سه هزار تن ماهی سرد آبی در استان تولید می شود، افزود: شرایط استان گیلان هم از نظر  منابع آب رودخانه ای و هم از نظر منابع آب های زیر زمینی برای پرورش ماهیان سردآبی بسیار مستعد است.

بیگتن با تصریح اینکه گیلان در بخش تولید ماهیان زینتی فعالیت چشمگیری دارد، اظهارداشت:از قدیم تولید ماهیان قرمز یکی از فعالیت های بوده که از سوی آبزی پروران استان به ویژه پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی صورت می گیرد.

وی گفت: رویکرد آبزی پروری در شرایط کنونی توجه به آبزیان دریایی و  توسعه آبزی پروری دریایی است.

معاون آبزی پروری شیلات استان افزود: گیلان با داشتن پتانسیل عظیم دریایی خزر  و ۳۰۰ کیلومتر  نوار ساحلی می تواند  پرورش ماهیان با ارزش خاوری را توسعه دهد .

وی در ادامه با بیان اینکه گیلان از حیث تکثیر و تولید بچه ماهیان گرم آبی رتبه نخست کشور را دارد، اذعان داشت: این استان شمالی یکی از استان های پیشرو در بخش آبزی پروری کشور است.

بیگتن با اعلام اینکه تولید بچه ماهیان گرم آبی در دهه ۶۰ از سوی بخش دولتی انجام می شد، افزود: در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی هم اکنون  عمده تولید بچه ماهیان گرم آبی از سوی هشت مرکز  تکثیر ماهیان گرم آبی در استان صورت می گیرد.

وی همچنین از تولید سالانه افزون بر ۷۰ میلیون قطعه بچه ماهیان گرم آبی در استان خبرداد و گفت:  علاوه بر  تامین نیاز استان گیلان این بچه ماهیان به تمامی استان ها ی کشور وحتی برای تامین بخشی از نیاز سایر کشورهای دنیا به ویژه عراق و آذربایجان صادر می شود.

معاون آبزی پروری شیلات گیلان تصریح کرد:  تولید بچه ماهیان گرم آبی یکی از ظرفیت های خوب این استان است که می تواند برای کشور ارز آوری داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه گیلان یکی از قطب های مهم پرورش ماهیان خاویاری در کشور است، گفت:  در حال حاضر از مجموع ۵۰۳ تن تولید گوشت ماهیان خاویاری کشور  ۱۸۹ تن در  این استان تولید می شود.

بیگتن افزود:  هم اکنون از مجموع ۹۱۱ کیلوگرم خاویار  پرورشی که در  کشور تولید می شود  ۵۰ درصد سهم استان گیلان است.

وی تصریح کرد:  از مجموع  ۴۳ مزرعه پرورش ماهیان خاوری کشور  تعداد  ۲۰ مزرعه در استان گیلان ایجاد شده است.

 ۵۰ درصد خاویار پرورشی کشور در گیلان تولید می شود

معاون آبزی پروری شیلات گیلان اذعان داشت:  این استان شمالی در  زمینه پرورش ماهیان خاویاری ظرفیت خوبی در سطح کشور دارد به یقین پرورش دهندگان ماهیان خاویاری  نام خاویار ایران را که در دو دهه گذشته با کاهش ذخایر  این گونه با ارزش در دنیا کم رنگ شده بود با تولید خاویار پرورشی به منصه ظهور رسانده و نام خاویار ایران را دوباره در دنیا معرفی کردند.

 وی همچنین با پیش بینی اینکه  امسال ۷۰۰ کیلوگرم خاویار  پرورشی درجه یک از مزارع پرورشی ماهیان خاویاری استان تولید و به کشورهای دنیا به ویژه کشورهای اروپایی صادر شود.

بیگتن گفت: به دلیل وسعت کم گیلان توسعه کمی به لحاظ  ایجاد مزارع به ویژه در بخش ماهیان گرم آبی در سطح  استان نخواهیم داشت بلکه برنامه شیلات بیشتر  معطوف به افزایش تولید در واحد سطح از طریق مکانیزاسیون خواهد بود.

 وی اظهارداشت: تولید ماهیان گرم آبی و سردآبی از متوسط تولید  جهانی بسیار پائین است بنابراین برای جبران این عقب ماندگی باید به سمت افزایش تولید در واحد سطح و همچنین بهره گیری از ظرفیت های آبی استان اقدام کرد.

 معاون آبزی پروری شیلات گیلان از وجود  ۱۲ هزار هکتار آب بندان در استان خبرداد و افزود: از این میزان هشت هزار و ۲۰۰ هکتار مستعد آبزی پروری است.

وی بیان داشت: در سالیان اخیر  ۵۰ درصد  از ظرفیت آب بندان های استان به امر  توسعه پرورش آبزی پروری اختصاص و  ۵۰ درصد این ظرفیت هنوز بهره گیری نشده است.

بیگتن گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته سالانه  ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتار  از این ظرفیت در راستای توسعه آبزی پروری بهره گیری خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد:  تمامی آب بندان های استان گیلان تا پایان برنامه ششم توسعه ماهی دار  شوند.

معاون آبزی پروری شیلات گیلان با بیان اینکه توسعه آبزی پروری دریایی از ظرفیت های مهم و برجسته  استان است، اذعان داشت: پرورش ماهیان خاویاری در سواحل با استفاده از آب دریای خزر یکی از ظرفیت های استان گیلان است.

وی همچنین از صدور  ۲۰ مورد پروانه جدید تاسیس پرورش ماهیان خاوری با ظرفیت سالانه  ۵۰۰ تن گوشت و ۲۰ تن خاویار در استان خبرداد و افزود: هم اکنون متقاضیان در مراحل کسب تسهیلات هستند.

 بیگتن اظهارداشت: بر اساس مطالعات انجام گرفته  ۸۰۰ هکتار از سواحل دریای خزر  پتانسیل پرورش ماهیان خاویاری را دارد.

۸۰۰ هکتار از سواحل دریای خزر  پتانسیل پرورش ماهیان خاویاری را دارد

وی ادامه داد:  با اختصاص اراضی ملی و جذب سرمایه گذار  می توان بخش پرورش ماهیان خاویاری را توسعه داد و گیلان را به عنوان یکی از قطب های پرورش ماهیان خاویاری در کشور معرفی کرد.

معاون آبزی پروری شیلات گیلان گفت: شاه میگوی آب شیرین یکی از گونه های بومی استان گیلان  است که در سالیان گذشته در دریای خزر و تالاب بین المللی انزلی صید می شد.

وی افزود:  در سالهای اخیر ذخایر  شاه میگو در استان به شدت کاهش یافته بود که  با حمایت استانداری گیلان و اختصاص ردیف اعتباری، اداره کل شیلات پروژه تکثیر و پرورش شاه میگو را در دستور کار خود قرار داد.

بیگتن تصریح کرد: مولدهای این گونه با ارزش از سد ارس تهیه و در مرکز  تکثیر و بازسازی شهید انصاری رشت تکثیر این گونه انجام شد.

وی اشاره کرد: افزون بر ۲۲ هزار مینیاتور  با سه هدف حفظ ذخایر این گونه، پیوندزدن به منابع آبی،  پرورش در راستای تنوع گونه ای تولید شد.

معاون آبزی پروری شیلات گیلان گفت: از مجموع ۲۲ هزار مینیاتور  میگوی آب شرین  ۱۶ هزار قطعه در تالاب بین المللی انزلی و چهار هزار قطعه در سه آب بندان استان رها سازی و دو هزار قطعه به  مراکز پرورش ماهی تحویل شد.

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می گوید:  حفظ و پایداری مشاغل صید و صیادی در استان های شمالی به ویژه در گیلان به عنوان یک فرصت اشتغالزایی و رونق اقتصادی مطرح است بنابراین مسئولان باید حمایت همه جانبه از فعالان این بخش داشته باشند.

حسن خسته بند همچنین تولید را نبض اقتصاد کشور دانست و افزود: پرورش ماهی قزل آلا در قفس ( دریا) بعد از نفت و پتروشیمی کمتر از  یک سال برگشت سرمایه دارد.

وی در ادامه پرورش ماهی در قفس را نجات‌بخش صید و صیادی در استان گیلان دانست و بر لزوم فرهنگ‌سازی در این عرصه تاکید کرد.

تکثیر و رهاسازی شاه میگو آب شیرین دریچه تازه ای بر روی صید و صیادی و پرورش آبزیان گیلان

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش شیلات بعنوان یکی از محورهای توسعه استان دارای ظرفیت های مناسبی در صید و صیادی و آبزی پروری است.

وی یادآورشد: استفاده کامل از ظرفیت های مهمی مانند پرورش و صید آبزیان می ‌تواند زمینه ‌ساز تحول و دگرگونی شگرفی در افزایش تولید مواد غذایی، ایجاد فرصت های جدید شغلی، افزایش درآمد منطقه‌ ای، افزایش درآمد ارزی، تامین رفاه ‌اجتماعی و ارتقای جایگاه استان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی شود.

نقش شیلات در تامین بخش عمده‌ای از پروتئین با ارزش جامعه و حصول منابع ارزی و درآمد ملی بر هیچ کس پوشیده نیست و توسعه زیرساخت‌های این بخش می‌تواند کمک بسیار زیادی به اشتغال، ارزآوری، تامین آبزیان مورد نیاز و درآمدزایی باشد./ خبرگزاری مهر

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

۲ مهر ۱۳۹۳

میخوایم هیچی نگیم امادیگه خیلی بده اقا شیلات رو بیسوادها وکم سوادها منهدم کردنند شیلات رو خرج خودشان کردنند خدارحمت کنه فرید پاک رو که خودش رو وفق و خرج شیلات کرد وای از روز جذا

پاسخ