حقوق مرداد شاغلین واریز شد ۹۱۰۵۲۸

حقوق مرداد شاغلین واریز شد ۹۱۰۵۲۸

حقوق مرداد بازنشستگان پرداخت شد ۹۱۰۵۲۶

فیش حقوقی مرداد ماه شاغلین و بازنشستگان در سایت بارگذاری شد

مطالبات سه ماهه اول حقوق بازنشستگان مربوط به سال ۹۱ پرداخت شد.

حقوق تیرماه بازنشسته و مستمری بگیر در مورخه ۲۸/۰۴/۹۱ واریز شد

حقوق تیرماه شاغلین رسمی و پیمانی در مورخه ۲۷/۰۴/۹۱ واریز شد

قابل توجه همکاران محترم شاغل رسمی و پیمانی :
فیش حقوقی تیر ماه شاغلین رسمی و پیمانی در سایت بارگذاری شده و هم اکنون قابل دریافت می باشد ، مضافا” اینکه حسب الامر اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان حقوق همکاران با حکم های ماه قبل محاسبه شده و افزایش به ماه بعد موکول گردیده است ، شایان ذکر است مالیات بر اساس جدول مالیاتی سال ۹۱ در این ماه حذف و یا کسر گردیده که در ماه بعد و پس از افزایش حقوق دوباره افزایش می یابد.

حق التدریس فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ شاغلین ۲۵/۰۴/۹۱ به بانک ارسال شد

حق الزحمه امتحانات واریز شد

حق التدریس بازنشسته اسفند ماه ۹۰ امروز ۹۱۰۴۱۰ به بانک ارسال شد

حق التدریس شاغلین اسفند ماه ۹۰ امروز ۹۱۰۴۰۷ به بانک ارسال شد

مطالبات بازنشستگان به مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ ریال برای هر نفر واریز شد

حق الزحمه اسکان نوروز ۹۱ واریز شد ۹۱۰۴۰۳
بیمه طلائی خرداد ماه شاغلین در سال ۹۱ برای هر نفر ۸۵۰۰۰ ریال واریز شد ۹۱۰۴۰۳
بیمه عمر و تکمیلی جانبازان شاغل سال ۹۰ و سه ماهه اول ۹۱ واریز شد

فیش حقوق شاغلین و بازنشستگان خرداد در قسمت فیش حقوقی بارگذاری شد.
حقوق خرداد ماه بازنشستگان واریز شد ۹۱۰۳۲۷
حقوق خرداد ماه شاغلین واریز شد ۹۱۰۳۲۵

بیمه عمر سهم دولت ۱۲ ماه ۹۰ و ۲ ماه ۹۱ به حساب همکاران واریز گردید .
ضمنا فیش حقوق شاغلین خرداد در قسمت فیش حقوقی بارگذاری شد.

حق الزحمه امتحانات دی ماه امروز به بانک ارسال شد ۹۱۰۳۰۹

یارانه بیمه طلائی دی ماه ۹۰تا آخر فروردین پرداخت شد.

حق التدریس شاغلین میهمان و بازنشسته بهمن پرداخت شد.

حق التدریس آزاد و سایر ادارات فروردین و اردیبهشت ۹۱ پرداخت شد.

اضافه کار عوامل اجرائی نوبت اول به میزان ۷۶ درصد پرداخت شد.

حق التدریس شاغلین بهمن ماه ۹۰ پرداخت شد.

حقوق آموزشیاران نهضت فروردین واریز شد۰۴/۰۳/۹۱

حقوق قراردادی تطبیق یافته نهضت اردیبهشت در مورخه ۰۴/۰۳/۹۱ پرداخت شد

حقوق اردیبهشت ماه نیروهای قراردادی واریز شد.

حقوق اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ شاغلین و بازنشستگان در مورخه ۲۷/۰۲/۹۱ پرداخت گردید

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *