82219606-70997080[1]

صبح سه شنبه ششمین هفته ازبرگزاری پویش فرهنگی سه شنبه های بدون خودرو درانزلی با جشن چهل هفتگی این پویش در سراسر کشور همراه بود.
دراین مراسم افزون بر۲۰ دوچرخه سوار در هوای ابری شهرساحلی انزلی مسیر آرامستان ارامنه تا میدان مالا را به صورت رفت و برگشت رکاب زدند.
سه شنبه های بدون خودرو به عنوان یک کار فرهنگی و در راستای نهادینه کردن فرهنگ یک روز بدون خودرو درکشور برگزار می شود که این کار دربندرانزلی از شش هفته پیش به صورت رسمی کلید خورده و با توجه به استقبال روز افزون مردم از این پویش و با افزایش تعداد دوچرخه سواران مشتاق به این کار فرهنگی می توان استفاده عمومی مردم و حتی کارکنان ادارات از دوچرخه به جای خودرو در روزهای سه شنبه را درآینده متصور بود.
اولویت نخست این پویش ، تشویق شهروندان به پیاده روی و فرهنگ سازی برای استفاده از دوچرخه و وسایل حمل و نقل عمومی بوده و عدم استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی از مهمترین رویکردهای این برنامه است.
سه شنبه های بدون خودرو از اول تیرماه در اراک کلید خورد و حمایت عمومی مردم در شهرهای مختلف از این پویش ، نشان دهنده تمایل بشر برای چاره اندیشی و رهایی از بندهایی است که خود به دست و پای خود تنیده است.
این پویش نمونه کارآمدی از فرهنگ سازی و آغاز یک حرکت خودجوش و موثر مردمی برای رسیدن به هدفی معین بدون چشم دوختن به دستان دولت است که می تواند سرمشقی برای آغاز حرکت های خودجوش مردمی دیگر در زمینه هایی همچون مدیریت مصرف آب، مدیریت پسماند، زباله و سایر موارد باشد./ ایرنا

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *