شورای اسلامی شهر انزلی

شورای اسلامی شهر انزلی

جلسه شورای اسلامی شهر بندرانزلی در محل شورا با استناد به نامه شهرداری محترم بندرانزلی جهت بررسی و تعیین و تکلیف مغازه های حاشیه میدان مالا به ریاست برادر بدیعی فر تشکیل گردید. ابتدا ریاست شورا ازحضور اعضاءو میهمانان محترم (آقای موسویان شهردار محترم و مسئولین محترم واحدهای عمران ،ساختمانی،حقوقی و املاک شهرداری و آقای اکبرزاده پیمانکار مغازه های حاشیه میدان مالا)که پیرو دعوت قبلی درجلسه حضور یافتند تشکر نموده و باذکر صلوات به ارواح طیبه شهداء و امام راحل (ره)و آرزوی طول عمر برای رهبر معظم انقلاب شروع جلسه را اعلام نمودند.

در ادامه براساس دستور کار جلسه آقای بدیعی فر توضیحاتی درخصوص پرونده و چگونگی احداث مغازه های حاشیه میدان مالا ارائه نموده و از آقای اکبرزاده درخواست نمودند تا دراین  خصوص نظرات خود را بیان نمایند. سپس ایشان ضمن تشکر ازحضور در جلسه نسبت به ارائه گزارش از روند عقد قرارداد و اجرای پروژه و همچنین مکاتبات صورت گرفته از استاندار محترم وقت و توافقات فی مابین ایشان و شهرداری مطالبی را عنوان کردند و اعلام داشتندکه تا کنون هیچگونه منفعتی از بابت مغازه ها نداشته و شهرداری اجازه فروش   مغازه ها را نمیدهد و حتی برخی از صاحبان مغازه ها هیچگونه اجاره ای پرداخت نمیکنند.

در حالیکه شهرداری نیز اعلام داشته که اینجانب بایدنسبت به پرداخت اجاره بهاء مغازه ها اقدام کنم که باتوجه به شرایط به وجودآمده خواستار رفع مشکل از طریق شهرداری و شورای شهرمیباشم. در ادامه آقای بدیعی فر اظهار داشتندکه مدت زمان زیادی از موضوع سپری شده و از سال ۷۶تاکنون این موضوع بلاتکلیف مانده است و به هیچ وجه مناسب نمیباشد و بایدبه نحو ممکن برطرف گردد متاسفانه  قرارداد تنظیمی هم محکم نبوده و دارای اشکالاتی است سپس آقای زنجانخواه عضو محترم شورا درخصوص قرارداد تنظیمی توضیحاتی ارائه داشتند و نسبت به برخی از بندهای قرارداد که دارای ابهامات زیادی بوده مطالبی را  اعلام نمودند.

میدان مالا

میدان مالا

سپس آقای رمضانی عضو محترم شورا اظهارنمودند بایدمشخص گرددکه آقای اکبرزاده مستاجر میباشد یا شریک اگر مستاجر نباشند پس شهرداری نمیبایست درخواست مطالبه اجاره داشته باشد درخصوص  قرار داد نیز متاسفانه  هیچگو نه  دقتی  در تنظیم آن صورت نگرفته و شفاف نمیباشد به نحوی که در جائی از قرارداد آقای اکبرزاده را محق دانسته و در جای دیگر شهرداری را و استانداری نیز قرارداد را به همین صورت بدون هیچ ایرادی قبول نموده و جهت اجرا به شهرداری ارائه کرده است حال باتوجه به شرایط موجود بهتر است که دو طرف با تعامل و همفکری و باتوجه به مستندات موجود به طریقی که حقی از دو طرف تضییع نگردد توافق نمایندو این مشکل را بر طرف کنند سپس ایشان از آقای اکبرزاده خواستند اگر پیشنهادی جهت رفع این موضوع دارند ارائه نمایند

آقای اکبر زاده اعلام داشتند:  اجاره بهای اعلامی از سوی شهرداری به صورت توافقی و از سوی دو طرف پرداخت گردد. سپس آقای موسویان شهردار محترم درخصوص پرونده اعلام نمودند طبق قانون هرکسی سرقفلی مغازه داشته باشد به عنوان مستاجر شناخته شده و میبایست اجاره پرداخت کند حال باتوجه به قرارداد منعقده که دارای نواقصی میباشد و جهت روشن شدن این موضوع پیشنهاد میکنم  با تشکیل جلسه ای فی ما بین آقای اکبرزاده و شهرداری و نمایندگان محترم شورا نسبت به بررسی و مرور پرونده اقدام نموده و ضمن رفع نواقص جهت برطرف شدن این مشکل به توافق برسند.

در ادامه آقای بدیعی فر اظهار نمودند که شورای اسلامی ضمن اینکه از حقوق شهرداری دفاع می نماید خواستار احقاق حق شهروندان محترم نیز میباشدو هرگز تمایل ندارد که نسبت به احقاق حقوق پیمانکاران محترم بی توجهی شود لذابه جهت بررسی بیشتر پرونده و رفع مشکل مقررگردید . در جلسه ی مشترک دیگر نسبت به بررسی و تصمیم گیری اقدام گردد .

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *