اگر دلسوز شهرمان هستیم، باید شهروندان نمونه ای باشیم

خواهشمندیم با دقت مطالعه فرمائید و فراموش نکنید: اصلاح فرد، اصلاح جامعه است و توسعه شهری، افزایش مشارکت شهروندان را طلب میکند

یکی از اهداف تاسیس سایت انزلی کلاب بررسی و ریشه یابی مشکلات و کاستی های شهری است. تلاش ما این است تا پل ارتباطی باشیم میان شما عزیزان با مسئولین شهری که امید است مسئولین شهر نیز که افتخار خدمتگذاری به ملت و شما عزیزان نصیبشان شده به وظیفه اصلی خود که همانا در مرحله نخست پاسخگویی به شهروندان است به درستی عمل کرده و گوش شنوایی باشند بر مشکلات و کاستی های شهری.
در این مسیر قصد داریم شما را بیش از پیش با وظایف ارگانها و سازمانهای شهری آشنا سازیم. مطمئنا شناخت بیشتر شما عزیزان به عنوان شهروندان شهر انزلی، (شهری که زمانی سرآمد شهرنشینی در ایران بوده)، از وظایف ارگانها و سازمانهای شهرمان، میتواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه ی شهر و عملکرد این سازمانها داشته باشد. بدین منظور ابتدا به سراغ مغز متفکر توسعه ی شهری خواهیم رفت منظور شورای اسلامی شهر انزلی است.

آیا میدانستید نقش شورای شهر از شهردار و حتی نماینده در رشد و توسعه شهر مهم تر است ؟

کافیست نگاهی به شرح وظایف شورای شهر بیندازید که وظیفه ی نظارت مویرگی بر فعالیت های شهرداری و حتی ابقاء یا حذف شهردار را نیز بر عهده دارد و کافیست بدانید که نماینده یک شهر وظیفه اصلی اش شرکت در تصمیم گیری های کلان کشور خواهد بود، که میتواند منافع مشترکی نظیر سرعت بخشیدن به کریدور شمال و جنوب را یکی از وظایف مهم نماینده ی شهر در مجلس دانست که نه تنها موجب توسعه اقتصادی و در انزلی خواهد شد بلکه توجیه اقتصادی برای استان و کشور را در بر خواهد داشت. با این تفاسیر در گام نخست سعی داریم تا شما عزیزان را بیش از پیش با وظایف و فعالیت های شورای شهر انزلی آشنا سازیم. ادامه مطلب …


با توجه به نقش تعیین کننده شورا در سرعت بخشیدن به توسعه شهری سعی داریم تا نگاهی اجمالی داشته باشیم به وظایف و اعضاء شورای شهر انزلی، مکانی که افراد زیر به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر انزلی در آن مشغول فعالیت هستند :

نام : محمدرضا
نام خانوادگی : بدیعی فر
نام پدر : اصغر
تاریخ تولد : ۲۲/۱۲/۱۳۳۵
شماره شناسنامه : ۳۷۴۸۴
تاریخ شروع کار : در دوره اول و اواخر دوره دوم و دوره سوم حضور داشتند.
نوع مسئولیت : رئیس

نام : رمضان
نام خانوادگی : روان رمضانی
نام پدر : علی
تاریخ تولد : ۲۷/۳/۱۳۲۹
شماره شناسنامه : ۱۱۱
تاریخ شروع کار :
در دوره سوم حضور داشتند که پس از سلب عضویت دوباره از دی ماه ۸۹ به عضویت درآمدند.
نوع مسئولیت : رئیس اسبق . منشی

نام : مه سیما
نام خانوادگی : نصیری
نام پدر : سهم الدین
تاریخ تولد : ۱۴/۲/۱۳۳۲
شماره شناسنامه : ۱۳۴
تاریخ شروع کار : در هر سه دوره شورا حضور داشتند.
نوع مسئولیت : منشی سوم

 

نام : علی
نام خانوادگی : سفیدروح
نام پدر : محمد
تاریخ تولد : ۱۷/۷/۱۳۲۶
شماره شناسنامه : ۴۵۸
تاریخ شروع کار : در دوره اول و سوم حضور داشتند.
نوع مسئولیت : نائب رئیس

نام : سید ابراهیم
نام خانوادگی : مرتضوی
نام پدر : سید نجف
تاریخ تولد : ۴/۴/۱۳۵۱
شماره شناسنامه : ۴۹۴
تاریخ شروع کار : ۹/۲/۸۶ در دوره سوم حضور داشتند.
نوع مسئولیت : خزانه دار

نام : شهرام
نام خانوادگی : نواری
نام پدر : الله وردی
تاریخ تولد : ۲۴/۷/۱۳۴۶
شماره شناسنامه : ۳۶۴
تاریخ شروع کار : در هر سه دوره شورا حضور داشتند.
نوع مسئولیت : منشی دوم

نام  : بهمن
نام خانوادگی : زنجانخواه
نام پدر : خدمتعلی
تاریخ تولد : ۲۰/۱۱/۱۳۳۶
شماره شناسنامه : ۴۱۴
تاریخ شروع کار : در هر سه دوره شورا حضور داشتند.
نوع مسئولیت : عضو

نظر سنجی سایت شورای شهر انزلی در خصوص برسی عملکرد این شورا :

 

آیا میدانستید که :

* انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره ۱: شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

* بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط .

* نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

* برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی وسایرامور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .

* تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط .

* اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ،ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط .

* تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم وارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.

* همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسای پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

* تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات وشرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .
تبصره : کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

* تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد.

* تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

* تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

* نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

* نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ودیگراماکن عمومی ،که توسط بخش خصوصی ،تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع وتدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ،نظافت وبهداشت این قبیل موسسات برطبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی ومانند آن .

* نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها .میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .

* تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابان ها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها .

* تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری .

* نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها ، مؤسسات شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب در امد و هزینه انها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپیگیری های لازم براساس مقررات قانونی .

* بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهر سازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه ان توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائی .

ماده ۷۶ :
شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان ها وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای . زمینه اطلاع عمومی مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و در آمد خود فراهم نمایند

شرح کاملتر وظایف شورای شهر : اینجا کلیک کنید

و آیا میدانستید که اینها تنها برخی از وظایف شورای اسلامی شهر میباشد ؟

به استناد سایت رسمی شورای اسلامی شهر انزلی دو مورد از آخرین مصوبات و فعالیت های این شورا را به شرح ذیل به استحضار شما عزیزان میرساند لازم به ذکر است طبق قانون نظارت اجراء صحیح مصوبات توسط شهردار به عهده اعضای شورا میباشد :

افتتاح پروژه های شهرداری بندر انزلی به مناسبت

سی  وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

* جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت و تامین روشنایی خیابان وحدت (با  اعتبار هزینه شده۴ میلیارد ریال)

* احداث پارک محله ای خیابان پرستو(با اعتبار هزینه شده ۲۵۰ میلیون ریال)

* پیاده رو سازی ضلع شمالی بلوار قدس(با اعتبار هزینه شده ۶۰۰ میلیون ریال)

* احداث پارک محله ای خیابان خرمشهر(با اعتبار هزینه شده ۴۱۰میلیون ریال)

*جدولگذاری،زیرسازی ،آسفالت خیابانهای پرستو، فلاحتی ، ایمان ایثار (با اعتبارهزینه شده ۶میلیاردو۵۰۰میلیون ریال)

* ساماندهی مزار شهدای میدان بی بی حوریه (با اعتبار هزینه شده ۱۵۰میلیون ریال)

* جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت و تامین روشنایی بلوار امام رضا(ع) (با اعتبار هزینه شده۶میلیارد ریال)

انشاا… در آینده ی نزدیک با نقد موشکافانه تری به نحوه عملکرد شورا خواهیم پرداخت…

منتظر دریافت نظرات شما عزیزان در خصوص شناخت شما از اعضای شورای اسلامی و وظایف آن و عملکرد این شورا هستیم


ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *

مژگان

Mojshekan

۲۰ مرداد ۱۳۹۱

عملکرد عمرانی شهرداری به هیچ وجه راضی کننده نیست،حتی گاهی اعمالی که انجام میدن و به قول خودشون “در جهت رفاه حال شهروندان” هست اثر سو ء داره بیشتر!

پاسخ

Anzali Free Zone

شاهین

۲۰ مرداد ۱۳۹۱

سوال مطرح شده به شناخت شما عزیزان به وظایف اعضای شورای شهر باز میگردد. آیا از وظایف شورای شهر مطلع بودید ؟ آیا تا به حال به سایت شورا سر زده اید و پیگیر اتفاقات پیرامون شورای شهرتان هستید ؟

پاسخ

a.n.z

۲۰ مرداد ۱۳۹۱

بسیار مطلب خوبی بود که از دید بنده مغفول مانده بود

پاسخ

a.n.z پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۰۷:

بهتون توصیه میکنم دوباره نظرسنجی عملکرد شورا را نگاه کنید
http://www.shora-anzali.com/index.php?option=com_poll&id=14:joomla-is-used-for

بله دیگه انتخابات نزدیکه هووووووو

۲۰ مرداد ۱۳۹۱

ای کاش هر ۳ ماه یکبار ما در مملکتمان انتخابات داشته باشیم علل الخصوص انتخابات شورا
تا مسئولان عزیز بیشتر به امور شهر بپپردازند
سایت های اطلاع رسانیشون رو که قبلا سالی یکبار یه خبر مربوط به ۶ ماه پیش رو توش میزاشتن رو الان هر روز آپدیت میکنن
مدام پروژه جدید افتتاح میکنن
آسفالت که نگو و نپرس چپ و راست کوچه خرابه ها رو هم دارن آسفالت میکنن
و هزاران هزار جوایز ارزنده دیگر
باور کنین از ته دل دلم میخواد همیشه انتخابات باشه تا زودتر انزلی به جایگاه واقعی خودش برشه

پاسخ