شهروندان قدرشناس بندر انزلی به همت انجمن طرفداران توسعه بندر انزلی مراسمی را به پاسداشت خدمات محمدنقی بحرپیما برگزارکردند تا نشان دهند انزلیچی ها همواره قدر شناس خدمات شایسته خدمتگزاران به شهروندان بوده و هستند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی انزلی کلاب غروب روز جمعه سالن همایشات دهکده ساحلی بندر انزلی شاهد برگزاری مراسمی از جنس قدرشناسی بود ،قدر شناسی از خدمات شهرداری که در سالهای ۱۳۵۳تا۱۳۵۶ سکان شهر انزلی را در دست داشت و خدماتی به یادگار گذاشت که پس از چهار دهه مردم همچنان از وی به نیکی یاد می کنند.
وی در طول ۳۹ماه خدمت به مردم انزلی ،این شهر ساحلی را با اهداف توسعه پایدار و به سمت تمدن سوق داد و اولین طرح تفصیلی شهر انزلی توسط مهندسین مشاور طرح و پژوهش در زمان وی اجرا شد.
رفع آلودگی و آلوده کننده ها در شهر با احداث و تکمیل اگوی شهری در غازیان در راستای توسعه پایدار و خرید ۴دستگاه زباله سوز برای انزلی و غازیان و همچنین تاسیس کشتارگاه صنعتی در سال ۵۵با ایجاد ۲۰۰فرصت شغلی و با هدف عرضه گوشت بهداشتی کنترل شده به سراسر استان و همچنین احداث منبع هوایی آب آشامیدنی و تبدیل سیم کشی هوایی به زمینی تنها بخشی از خدمات شایسته بحرپیمای شهردار بود.
هرچند که در اثر بی کفایتی مسولان وقت کشتارگاه صنعتی برچیده شد و تبدیل سیم کشی هوایی به زمینی در دوران خود ناتمام ماند اما بزرگترین خدمت این شهروند شایسته انزلیچی که همانا ایجاد رابطه خواهر خواندگی بین بندر انزلی و شهر کاربورگ فرانسه آنهم به درخواست فرانسوی ها ،کار بزرگی بود که علاوه بر تبدیل انزلی به دروازه اروپا برای همیشه نام این بزرگمرد انزلیچی را در اذهان جاویدان کرد.
بحر پیما ثابت کرد با داشتن برنامه ریزی راهبردی برای ایجاد درآمد و توسعه پایدار و استفاده اجرایی از نخبگان می توان انزلی را به جایگاه شایسته آن بازگرداند و به دور از هرگونه جناح بندی سیاسی تنها و تنها باید به فکر خدمت بی چشمداشت به مردم بود و بس.
روحش شاد و یادش گرامی

انزلی کلاب،رزا شکرگزار

 

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *