82028351-70639031[1]

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان از برخورد جدی با برداشت کنندگان غیرمجاز مواد معدنی از رودخانه های استان خبر داد.
منصور سربازی اظهار کرد: برداشت خارج از ظرفیت زیستی شن و ماسه از رودخانه ها باعث تخریب بستر حیات برای موجودات آبزی به ویژه ماهیان می شود.
وی خاطرنشان کرد: گرچه تکثیر و پرورش ماهیان به روش مصنوعی می تواند بخشی از جمعیت از دست رفته این موجودات در اثر نبود زایشگاه های طبیعی ، آلاینده ها و صید غیرمجاز را احیاء کند، لیکن به علت افزایش احتمال مخاطرات ژنتیکی لازم است تا بستر مناسب برای تخم ریزی و زادآوری طبیعی ماهیان از طریق جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه و صید غیرمجاز و کاهش میزان آلاینده ها تامین شود.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان متذکر شد: همچنین برداشت بیش از حد شن و ماسه از بستر رودخانه ها موجب ایجاد اختلاف سطح در بستر رودخانه ها شده که در نهایت این امر باعث به هم خوردگی هیدرواکولوژیکی رودخانه ها و متعاقب آن کاهش سطح آب های زیرزمینی اراضی حاشیه رودخانه ها و نشست و فرورفتگی زمین های اطراف می شود.
به گفته سربازی، همچنین تغییر مسیر رودخانه ها و انباشت رسوبات در دهانه رودخانه ها نیز از جمله اثرات سوء برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه هاست.
وی تصریح کرد: تمامی مسائل فوق می تواند مشکلات فراوانی را برای انسان و سایر موجودات زنده بوجود آورد.
سربازی متذکر شد: اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان به منظور جلوگیری از اثرات سوء برداشت های غیرمجاز با تمام توان با همکاری استانداری ، ارگان های امنیتی ، انتظامی ، شورای حفظ حقوق بیت المال ، اداره آب منطقه ای و قضات دادگستری با متخلفان برخورد می کند.
رودخانه های استان گیلان از محل های مهم تخم ریزی ماهیان خزر محسوب می شوند./ ایرنا

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *