منوچهرعاشوری بخشدارمرکزی شهرستان بندر انزلی از روستای علی اباد بازدید نمودند ایشان ابتدا وارد نوار ساحلی روستای علی آباد شده واز نزدیک با ناجیان غریق صحبت وهشدارهای لازم را در خصوص مراقبت از مردم در هنگام شنا ارائه نمودند.

وی در ادامه با توجه به صدمه دیدن مزار شهدای روستای علی آباد از دهیار روستا خواست تا در اسرع وقت نسبت به بازسازی دو مزاز شهید اقدام لازم را به عمل آورند بخشدار مرکزی انزلی در ادامه ضمن بازدید از نانوایی روستا در خصوص چگونگی پخت نان و تحویل نان مرغوب وبا کیفیت به مشتریان تذکرات لازم رابیان نموده ودر خصوص افزایش آرد فوق العاده مقر رگردید پیگیری نمایند.

بخشدار مرکزی انزلی به اتفاق دهیار ضمن بازدید از اراضی کشاورزی وضعیت اراضی کشاورزی روستای علی آباد را خوب توصیف نمودند وی در پایان از نوار ساحلی روستای رودپشت بازدید نموده وبا اعضای شورای اسلامی و دهیار که در این بازدید بخشدار را همراهی میکردند از توجه شان به نوار ساحلی ومراقبت از جان مسافرین تقدیر وتشکر نمودند.

ارسال دیدگاه

کاربر گرامی انزلی کلاب لطفا عدد را در کادر زیر وارد کنید *